Tudj meg többet az Ifjúsági Klaszter tevékenységéről!

hírek | 0 hozzászólás

A PRIME projekt (Promoting and Improving Existing Methods of Youth Participation) tevékenységeinek fontos jellemzője a klaszterekben való tevékenykedés. A projektben aktív szerepet vállaló ifjúsági szervezetek az Ifjúsági Klaszterben tömörülnek, mely 2023-ban elsősorban a diákönkormányzati jógyakorlatok gyűjtésére fókuszált.

Az Ifjúsági Klaszter tagjai a magyarországi Nemzeti Ifjúsági Tanács, az erdélyi Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ) valamint a szlovákiai-felvidéki Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata (SELYEHÖK)

Az Ifjúsági Klaszter ülései 2023 során:

 • 2023. május 19. 
 • 2023. május 31. 
 • 2023. július 28. 
 • 2023. szeptember 19. 
 • 2023. szeptember 26.

A felmérések és elemzések eredményeit felhasználva kezdtük meg a célcsoportok munkavégzésének hatékonyságát, a nemformális és informális tanulási szemlélet megerősítését segítő nemzeti és nemzetközi jó gyakorlatok (best practice) feltárását, értékelését és összefoglalását. Ennek eredményeképpen kidolgozásra kerültek – Jó Gyakorlatok Gyűjteményeként – olyan intézmény-specifikus és szakkompetenciák fejlesztését lehetővé tevő – a projekt keretében kidolgozásra kerülő képzéseket kiegészítő – az egyéni tanulás eszközeivel feldolgozható speciális kézikönyvek, amelyek jelentősen segítik a munkaköri feladatok ellátását, az egyéni szakmai felkészültség megerősítését.

A jógyakorlatok gyűjtése során az alábbi szempontok kerültek kialakításra:

Érdekképviseleti és szervezeti működési jógyakorlatok:

 • Jógyakorlat területi típusa (nemzetközi/ országos/ megyei/ települési/ iskolai)
 • Az érdekképviseleti ügy rövid kivonatos összefoglalása
 • Az érdekképviseleti ügy célcsoportja
 • Az érdekképviseleti ügy kimenetele
 • Az érdekképviseleti ügy stakeholderek és kiindulási pontjaik
 • Az érdekképviseleti ügy során alkalmazott érdekképviseleti módszerek, eszközök
 • Az érdekképviseleti ügy során alkalmazott ifjúsági párbeszéd folyamatok
 • Az érdekképviseleti ügy kommunikációja
 • Az érdekképviseleti ügy megoldásába bevont személyek és megkeresés módja
 • Az érdekképviseleti ügy kapcsán alkalmazott és keletkezett kérvények/dokumentumok/sablonok összegyűjtése (link)
 • Hely specifikus szempontok
 • Pl. Romániában: Volt-e szerepe az ügy megoldásában a diákképviselőnek, ha igen hogyan járult hozzá az ügy megoldásához?
 • A szervezeti jógyakorlat kivonatos összefoglalása
 • A szervezeti jógyakorlat funkciója
 • A szervezeti jógyakorlat során keletkezett eredménytermékek

 

Rendezvények és programok jógyakorlatai:

 • Jógyakorlat területi típusa (nemzetközi/ országos/ megyei/ települési/ iskolai)
 • A rendezvény kivonatos összefoglalása
 • A rendezvény célcsoportja
 • A rendezvény várható eredményei
 • Bevont és meghívott előadók és vendégek
 • A rendezvény programelemei
 • A rendezvény forrásai, költségvetése, könyvelése
 • A rendezvény kommunikációja és marketingje
 • A rendezvény előkészítő/szervező csapata (személyek száma, szerepe, előkészítés ütemterve)
 • A rendezvény időtartama és forgatókönyve
 • A rendezvény támogatóinak, szponzorainak felkeresése, kapcsolattartás