A PROJEKTRŐL RÖVIDEN:

A „Promoting and Improving Existing Methods of Youth Participation” (röviden: PRIME) projekt célkitűzése az iskolai keretek közötti és önkormányzati ifjúsági részvételi formák értékalapú fejlesztése a Kárpát-medencében (Magyarország, Szlovákia, Románia), a mai fiatalokkal foglalkozó szakemberek (pedagógusok, ifjúsági referensek) leginkább indokolt problémáira reagálva.

 

Kétéves képzési programot a Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) koordinálásával európai uniós támogatással valósítjuk meg. Az Erasmus+ finanszírozása lehetőséget ad többek között tanárok és közszolgálati tisztségviselők képzésére, egy tudásközpont és információs portál létrehozására.

 

A PROJEKTRŐL RÖVIDEN:

A projekt célkitűzése az iskolai keretek közötti és önkormányzati ifjúsági részvételi formák értékalapú fejlesztése a Kárpát-medencében (Magyarország, Szlovákia, Románia), a mai fiatalokkal foglalkozó szakemberek (pedagógusok, ifjúsági referensek) leginkább indokolt problémáira reagálva.

NEMZETI IFJÚSÁGI TANÁCS SZÖVETSÉG (HU)

– Konzorciumvezető, ifjúsági szervezetek kalszter

Kovács Péter

elnök

A Nemzeti Ifjúsági Tanács a magyarországi ifjúsági szervezetek ernyőszervezete, amely nemzetközi tudás-, kapcsolati- és információs tőkével támogatja Magyarország fiataljait és képviseli érdekeiket a döntéshozók felé. A szervezet missziójának tekinti az ifjúságügy fejlesztését és a fiatalok közéleti témák iránti figyelmének felkeltését.

Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége (RO)

– Konzorciumi partner – ifjúsági szervezetek klaszter

Domokos Ferenc

elnök

A MAKOSZ (Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége) egy non-profit, apolitikus szervezet, amely a románinai magyar középiskolások érdekképviseleti szervezete. 1990 tavaszán alakult meg diákok és tanárok közös kezdeményezésére.

Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzat (SK)

– Konzorciumi partner – ifjúsági szervezetek klaszter

Mészáros János

elnök

A Hallgatói Önkormányzat legfontosabb feladata a hallgatók érdekeinek képviselete az egyetem különböző szerveiben. További célja, hogy kialakítson egy igazi, összetartó egyetemista közösséget, ahol a hallgatók megtapasztalhatják az „egyetemista lét” fogalmát. A szervezet részt vesz a Komáromi Egyetemi Napok valamint több fontos egyetemi program szervezésében. Aktívan tartja a kapcsolatot a felvidéki magyar középiskolákkal a beiskolási feladatok ellátása miatt is.

Pécsi Tudományegyetem (HU)

– Konzorciumi partner, tudományos-oktatási szervezetek klaszter

Dr. Miseta Attila

rektor 

A Pécsi Tudományegyetem Magyarország legelső egyetemeként jött létre 1367-ben Nagy Lajos király kezdeményezésére. Napjainkban a PTE hazánk vezető tudományegyetemei közé tartozik és a felsőoktatási intézmények világranglistáján is az első 2,5%-hoz sorolják. Az egyetem több mint 300 képzése mellett rendkívül szélesspektrumú pedagógusképzési és tanárképzési és tanártovábbképzési programokkal várja a felvételizőket.

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (RO)

– Konzorciumi partner, tudományos-oktatási szervezetek klaszter

Dr. Tonk Márton

rektor

A 2001-ben alakult Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja a nemzeti közösség oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése. Az egyetem célja a versenyképes, minőségi oktatás és kutatás biztosítása, az erdélyi magyar oktatási hagyományainak folytatása, valamint a tudomány magas színvonalon történő művelése. Az egyetem jelenleg négy városban nyújt magyar nyelvű oktatást: Csíkszeredában, Kolozsváron Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön.

Selye János Egyetem (SK)

– Konzorciumi partner, tudományos-oktatási szervezetek klaszter

Dr. Juhász György

rektor 

A komáromi Selye János Egyetem az egyetlen teljes szervezettségű magyar nyelven oktató szlovákiai felsőoktatási intézmény. Az egyetem hallgatói a Gazdaságtudományi és Informatikai-, a Református Teológiai-, valamint a Tanárképző Karon tanulhatnak alap-, mester- és doktoranduszi képzésben. Az intézmény a tudományosság regionális központjának szerepét tölti be, aktív szerepet vállal a régió társadalmi, gazdasági és kulturális életében.

Oktatási Jogok Biztosának Hivatala (HU)

– Konzorciumvezető, ifjúsági szervezetek kalszter

Dr. Aáry-Tamás Lajos

ombudsman

Az oktatási jogok biztosának hivatala ombudsmani típusú intézményként a rendes jogorvoslati út részeként rendelkezésre álló bírósági eljárás előtt választható rendkívüli eljárás. Az oktatási jogok biztosa és hivatala elősegíti az oktatás résztvevőit (tanárokat, diákokat, oktatókat, hallgatókat), illetve azok közösségeit megillető, oktatással kapcsolatos állampolgári jogok érvényesítését.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (HU)

– Együttműködő partner, önkormányzati és jogi szervezetek klaszter

Dr. Cser-Palkovics András

polgármester

Székesfehérvár hazánk történelmi fővárosa, amely napjainkban nemcsak történelme és kulturális sokszínűsége révén ismert, hanem arról is, hogy az ország egyik legnagyobb gazdasági központja, innovatív és sokrétű ipari tevékenységekkel. Székesfehérvár iskolaváros is, hiszen több mint húszezer diák tanul itt, nagyszámú általános és középiskola működik, valamint a városban három egyetem is jelen van képzéseivel.

Kiemelt figyelmet fordítunk az ifjúságra, 11 éve létrehoztuk a Székesfehérvári Diáktanácsot és 6 éve a Felsőoktatási Hallgatói Tanácsot. Székesfehérvár eddig immár három alkalommal adott otthont az Országos Diák Parlament ülésének. Közösségi tereivel, parkjaival, szabadidősport-létesítményeivel, a Sóstó Természetvédelmi Területtel és rendezvényeivel városunk élhető és élettel teli, tartalmas kikapcsolódási lehetőséget biztosít mindenki számára.

Kovászna Megye Tanácsa (RO)

– Együttműködő partner, önkormányzati és jogi szervezetek klaszter

Tamás Sándor 

elnök

Kovászna Megye Tanácsa megyei szinten létrehozott közigazgatási hatóság, mely a megyei érdekeltségű közszolgáltatások, valamint a községi és városi tanácsok tevékenységének összehangolásáért felel. Kovászna megye, azaz Háromszék 1968-ban Románia megyésítésekor jött létre, ma 45 helyi közigazgatási egységből áll, területén 5 város és 40 község található. A megyei önkormányzat közigazgatási székhelye Sepsiszentgyörgyön van.