Diákból állampolgár: Érdekképviseletre tanítják a fiatalokat a Kárpát-medencében

hírek | 0 hozzászólás

 Diákból állampolgár: Érdekképviseletre tanítják a fiatalokat a Kárpát-medencében

A Nemzeti Ifjúsági Tanács fogja össze a programot

Székesfehérvár, 2022. november 26. – A magyar fiatalokat érdekli legkevésbé a közélet Közép-Európában hasonló korú társaikhoz képest. Ezért is indít kétéves képzési programot partnereivel a Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) európai uniós támogatással. Az Erasmus+ program finanszírozásában megvalósuló projekt lehetőséget ad többek között tanárok és közszolgálati tisztségviselők képzésére, egy tudásközpont és információs portál létrehozására. A cél, hogy több száz Kárpát-medencei fiatal tanuljon „demokráciát”, vagyis sajátítson el mások tiszteletén alapuló vitakultúrát, álljon ki a saját és diáktársai jogaiért érdekképviseleti keretrendszereken belül.

A magyar fiatalok a koronavírus járvány óta érdeklődőbbé váltak a közügyek iránt, mint az azt megelőző évtizedekben, de még így is nagyon alacsony a 15-29 évesek politikai érdeklődése  – derült ki korábban a Magyar Ifjúság 2020 kutatásból. Ennek a korosztálynak csupán 11 százaléka beszélget rendszeresen a szüleivel közéleti kérdésekről, a negyedük pedig egyáltan soha. A barátaikkal és ismerőseikkel még ennél is kevesebbszer kerül szóba  a téma.

“A Nemzeti Ifjúsági Tanács öt éve foglalkozik diákönkormányzati vezetők képzésével, valamint gyermek -és ifjúsági önkormányzatok szervezetfejlesztésével. Célunk ezzel a programmal, hogy a Kárpát-medencei fiatalok a képzések során megtanulják, hogyan artikulálják a véleményüket strukturált formában, érdekképviseleti keretrendszereken belül” – mondta Kovács Péter, a NIT elnöke.

Együtt a fiatalokért határokon innen és túl

A „Promoting and Improving Existing Methods of Youth Participation” (röviden: PRIME) című pályázatot a 2022 és 2024 közötti időszakban (amíg tart a program) a Nemzeti Ifjúsági Tanács  fogja össze, és olyan szakmai szervezetekkel és egyetemekkel dolgozik majd együtt mint a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége, a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata, a Pécsi Tudományegyetem, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Selye János Egyetem, illetve önkormányzati szervezetek – Székesfehérvár MJV, Kovászna Megye Tanácsa – és az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala.

„Akik ma diákvezetők, holnap döntéshozók lesznek a gazdaságban, a művészetekben, a kisközösségekben, a civil szektorban,  az egyházakban, az oktatásban és a politikában is. Számunkra emberileg is, szakmailag is kiemelkedő jelentőségű, hogy a diákvezetők, diákpolgármesterek később is felkészülten, felelősen hozhassák meg döntéseiket. Ezt a célt szolgálja közös projektünk, amelyet mérföldkőnek tartok a rendszerváltás utáni Magyarország történetében” – mondta dr. Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa.

Prof. Dr. Fedeles Tamás, a PTE oktatási rektorhelyettese hozzátette, hogy a Pécsi Tudományegyetem életében mindig is kitüntetett helyet foglaltak el a pedagógusképzések -és továbbképzések is. „A projekt során Tanárképző Központunk partneriskolai hálózatára és egyetemi oktatóink tudására alapozva azon fogunk dolgozni, hogy a partneregyetemekkel közösen létrehozandó képzések módszertani és szakmai megalapozottsága minden tudományos kritériumnak megfeleljen.”

A PRIME program jó lehetőséget teremt az ifjúsággal foglalkozók számára, legyen szó akár önkormányzatokról, iskolákról és ott dolgozó pedagógusokról, akár a diák és hallgatói önkormányzatokban szerepet vállaló fiatalokról.

„Nagy megtiszteltetés, hogy Székesfehérvár Önkormányzata aktív partnerként részt vehet ebben a programban. Hiszem, hogy ez elismerése és visszaigazolása annak az immár több mint tíz éves városi összefogásnak, amelyben a Városi Diáktanáccsal, a Hallgatói Tanáccsal, az intézményekkel és a pedagógusokkal együtt dolgozunk az ifjúságot érintő kérdésekben. Sok mindent sikerült elindítanunk és megvalósítanunk, egyik büszkeségünk, hogy immár három alkalommal is Székesfehérvár adhatott otthont az Országos Diák Parlament ülésének, és hogy a fiatalokkal közösen számos program és helyi tehetségkutató hagyományát teremtettük meg”- tette hozzá a programindító eseményt befogadó város, Székesfehérvár alpolgármestere, Mészáros Attila.

Mi a cél? Merjenek és tudjanak bátran felszólalni a fiatalok!

A PRIME program célja, hogy olyan akkreditált továbbképzések induljanak, amelyekben elsősorban a fiatalokkal foglalkozó tanárokat és önkormányzati tisztségviselőket képeznek és fejlesztenek majd. Cél továbbá egy megerősődő, határokon is átnyúló diákvezetői képzési rendszer kialakítása, illetve egy tudásközpont és információs portál létrehozása is. A program keretében összegyűjtik és terjesztik az ifjúság részvételét támogató pedagógusok, közszolgálati tisztviselők munkavégzéséhez kapcsolódó gyakorlati ismereteket, valamint feltárják és értékelik a létező jó gyakorlatokat, és ezek alapján dolgozzák ki az ágazati szakmai tudásbázist.

A program során elkészülő tudásközpont és információs portálon a képzés anyagai mellett alapszabály minták és jogi dokumentumok is elérhetőek lesznek, amelyek az alakuló diákönkormányzatok munkája mellett az érdeksérelmet szenvedett diákok és szülők panaszbejelentéseit is segíti majd.